winvis logo


Download
Welkom bij WinVIS!
Werk niet harder maar slimmer...

WinVIS Downloads en updates
Gebruikers blijven ons - gelukkig - verbazen met nieuwe wensen, mede programma ontwikkelaars komen met nieuwe ideeën en ook zelf blijven we proberen nieuwe mogelijkheden te vinden voor alle dagelijkse werkzaamheden. Ook moeten er soms aanpassingen gemaakt worden i.v.m. gewijzigde functies in bijvoorbeeld Windows, Office en Adobe Acrobat. Dit alles resulteert in een nieuwe "build", waarin we alle ontwikkelingen tesamen hebben gepakt. Je vindt alle vernieuwde modules, nieuwe helpdocumenten, nieuwe layouts en zgn. ServicePack updates in één installatiebestand.

De nieuwste WinVIS versie is hier te downloaden
SetupMySQLWinVIS
Installatieprogramma voor de MySQL database. Deze moet op je server of hoofdcomputer geïnstalleerd worden.
Klik
hier voor de installatiehandleiding!

SetupCleanInstallWinVIS
Installatieprogramma voor de gehele WinVIS suite, incl. alle modules en hulpprogramma's. Deze zgn. client-installatie moet op iedere werkplek plaatsvin en. Versie: v11.0.0001.
Klik
hier voor de installatiehandleiding!

SetupMySQLBackup
Installatieprogramma voor het automatisch back-uppen van de WinVIS database(s). Deze installatie plaatst een back-up planner in je systeemvak. Het eigenlijke back-up programma wordt al geïnstalleerd via de WinVIS installatie.


De nieuwste WinVIS update is hier te downloaden
SetupWinVIS
versie: v11.0.0001 1 januari 2024 (NB: niet nodig bij installatie van de gehele WinVIS suite d.m.v. SetupCleanInstallWinVIS)


Vorige versies en updates
SetupWinVIS
versie: v10.0.0077 1 juni 2023

SetupWinVIS
versie: v10.0.0056 1 juni 2021

SetupWinVIS
versie: v10.0.0055 18 mei 2021

SetupWinVIS
versie: v10.0.0053 8 maart 2021


De hierboven vermelde updates gelden voor het hoofdprogramma WinVIS en alle bijbehorende modules. Je kunt je WinVIS-versie opvragen via Menu -> Help -> Over WinVIS. Voor aanvullende support m.b.t. deze updates en de eventuele installatie kun je natuurlijk contact met ons opnemen. Aanvullende informatie m.b.t. het installeren van de update vind je in bijgaand help document:
Download en installatie nieuwe versies en updates.pdf

NB: Bovenstaande update(s) zijn dus NIET te gebruiken als proef- of demo-versie! Je hebt immers nog geen WinVIS® database en geen (proef)licentie. Het downloaden van een updatebestand heeft dus alleen zin wanneer je al met WinVIS® werkt.

Extra: DeleteBlankPdfPages
SetupDeleteBlankPdfPages
Installatieprogramma voor DeleteBlankPdfPages programma om automatisch blanco pdf-pagina's te verwijderen - versie: v1.0.0 6 juni 2023. Op deze pagina vind je meer informatie.

Extra: TaakPlanner
TaakPlanner (TaskPlanner)
Installatieprogramma voor het programma Taakplanner (TaskPlanner in het Engels) om automatisch bepaalde taken op een bepaald tijdstip en/of op een bepaalde dag uit te voeren op je computer met MS Windows. Op deze pagina vind je meer informatie.


Meer weten en meer zien? Download onze demo!