winvis logo


Download
Welkom bij WinVIS!
Werk niet harder maar slimmer...

Tarieven WinVIS
Voor het gebruik van WinVIS betaal je een vast bedrag per jaar per gebruiker. Dit geldt voor het gebruik van WinVIS Relatiebeheer incl. alle bijbehorende modules. Er zijn dus geen prijzen meer voor WinVIS en per module. In WinVIS maak je onder Gebruikersinstellingen gebruikers aan en zet je per gebruiker de benodigde modules aan (of uit).

WinVIS 2024 (jaarbedrag per gebruiker)
€ 250,-
Uurtarief support (tel./remote/op lokatie)
€ 110,-
Reiskosten (per kilometer)
€ 1,-


Alle bovenstaande tarieven zijn excl. 21% BTW.

Telefonische support, remote support en/of support op lokatie zijn niet inbegrepen in bovengenoemd bedrag. Zonodig zullen de uitgevoerde werkzaamheden gefactureerd worden. Bij support op lokatie geldt tevens een kilometertarief.

Voor het gebruik van de koppeling met de Kamer van Koophandel voor het opvragen van adresinformatie moet je een abonnement afsluiten bij de Kamer van Koophandel voor gebruik van hun API. Deze API is een aansluiting tussen WinVIS en het Handelsregister. Met een API-key (sleutel) krijg je automatisch toegang tot de openbare informatie uit het Handelsregister. Voor dit abonnement krijg je maandelijks een factuur van de Kamer van Koophandel. Het maandbedrag is per 01-01-2024 vastgesteld op € 6,- per maand. Ook betaal je een klein bedrag per opgevraagd adres. Kijk
hier voor alle KVK tarieven.

Bestellen WinVIS

Bij het installeren van WinVIS (de zgn. clientinstallatie) krijg je al informatie over de licentie en het bestellen van één of meer licenties. Voor de volledigheid herhalen we deze informatie op deze pagina.

Voor het gebruik van WinVIS software gelden de volgende
licentievoorwaarden:

  1. Aan eindgebruiker worden voor of bij het aangaan van een abonnement op de WinVIS software de van toepassing zijnde "Nederland ICT Voorwaarden" ter beschikking gesteld. Deze voorwaarden staan tevens vermeld op www.winvis.nl.

  2. Eindgebruiker verklaart zich tegenover WinVIS Consultancy akkoord met deze voorwaarden alsmede met de volgende bepalingen m.b.t. het gebruik van de WinVIS standaard software tegen periodieke vergoeding. Het is toegestaan om tijdelijk de WinVIS software zonder periodieke vergoeding te gebruiken met een zgn. demo-licentie met een gelimiteerde functionaliteit.

  3. De WinVIS software wordt geleverd "as is" en kan door WinVIS Consultancy of een door haar gemachtigde gewijzigd worden. Wijzigingen worden via updates en/of servicepacks beschikbaar gesteld. WinVIS Consultancy is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor fouten en/of schade verband houdende met de installatie en/of het gebruik van WinVIS Software.

  4. WinVIS Consultancy of een door haar gemachtigde biedt desgewenst aanvullende consultancy en/of support tegen betaling m.b.t. de inrichting en het gebruik van WinVIS software.

  5. Voor legitiem gebruik van WinVIS software en met volledige functionaliteit is per werkplek of per gebruiker een licentie vereist. Is het aantal werkplekken en gebruikers niet gelijk, dan geldt het hoogste aantal dat bij één van beide voorkomt. WinVIS Consultancy is gerechtigd het aantal gebruikers te monitoren.

  6. Een legitieme licentie met volledige functionaliteit gaat in op de datum van ondertekening door beide partijen. De overeenkomst kan schriftelijk of per e-mail worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand. Na beëindiging van de overeenkomst mag de WinVIS niet langer gebruikt worden. De met WinVIS geproduceerde documenten en bestanden blijven beschikbaar voor Eindgebruiker. Eindgebruiker dient zelf voor de deïnstallatie van de WinVIS software te zorgen. Bij voortdurend gebruik na afloop van de opzegtermijn zullen met terugwerkende kracht de standaard abonnementskosten worden gefactureerd.

  7. Na ondertekening en retournering van het WinVIS licentie aanvraagformulier ontvangt eindgebruiker een factuur voor de licentieperiode tot en met 31 december van het lopende jaar. U vindt dit aanvraagformulier in de WinVIS software. Na ontvangst van de betaling ontvangt eindgebruiker een licentiecode.

Waar vind ik het aanvraagformulier voor één of meer WinVIS licenties?

In WinVIS natuurlijk! Het aanvragen van één of meer WinVIS licenties gaat als volgt. Je gaat allereerst in WinVIS naar het menu Help en selecteert “WinVIS Licentiecode”.Het volgende scherm komt in beeld.Heb je nog geen licentiecode of wil je extra licenties bestellen, klik dan op de gele knop “Aanvragen licentiecode”. Het volgende scherm met het aanvraagformulier komt in beeld:Je kunt de pagina desgewenst uitvergroten en verder op het scherm bekijken. Druk deze pagina af en vul de op het formulier gevraagde informatie in. Onderteken het formulier en verstuur de getekende versie per e-mail (of per post) naar ons.

Je ontvangt hierop een factuur voor de 1e periode, nl. tot en met 31 december van het lopende jaar. Direct na betaling van deze factuur ontvangt u de licentiecode per e-mail. Deze licentiecode vult je in op hetzelfde scherm als waarmee je de aanvraag hebt gedaan (zie afbeelding hierboven).

Kom je er toch niet zelf uit? Stuur ons dan een e-mailbericht met je vragen en/of wensen, zodat we daar een zo goed mogelijke oplossing voor vinden.

Meer weten en meer zien? Download onze demo!